Gimnazjum nr 2  im. Jana Pawła II  we Wschowie

Start

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE - Dla uczniów klas gimnazjalnych 3a i 3f, 18 września 2018 zostały zorganizowane zajęcia profilaktyczne dotyczące problemu dopalaczy - narkotyków XXI w. Pracownik SANEPID-u z Nowej Soli p. M. Karpińska przedstawiła problem sięgania przez młodzież po dopalacze. Omówiła również konsekwencje zdrowotne wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych. W pozostałych klasach zajęcia odbędą się w późniejszym terminie. (Pedagodzy szkolni)

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 nastąpi 3 września o godz. 8.00 Mszą Świętą w kościele św. Jadwigi i uroczystym apelem w hali sportowej o godz. 9.00.

Wszyscy uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach przed mszą wg wywieszonego w szkole wykazu sal.

Jednocześnie informujemy, że od 3.09.2018 r. w naszej szkole odbywać się będą zajęcia dydaktyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2, do czasu zakończenia prac remontowych w ich placówce.


2. Spotkanie rodziców uczniów klas 1 z dyrekcją i wychowawcami odbędzie się we wtorek, 28.08.2018 r. o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej. Serdecznie zapraszamy.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej  29 sierpnia 2018 godz. 14.00

MŁODZI ON LIFE - 21 maja 2018 r. uczniowie klas III naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach warsztatowych „Młodzi on Life”, prowadzonych przez Lubuską Akademię Młodego Lidera. Głównym celem warsztatów było zachęcenie młodzieży do podejmowania działań w ramach lokalnej społeczności. Uczestnicy również mieli możliwość poznania narzędzi ułatwiających pracę nad projektem, inicjatywą lub przedsięwzięciem. Poznali sposoby pozyskiwania środków finansowych na działania projektowe. Młodzież podczas warsztatów rozwijała kreatywne myślenie i praktyczne umiejętności pracy w grupie. (R.Wicherek)