Gimnazjum nr 2  im. Jana Pawła II  we Wschowie

Start Aktualności ogłoszenie świetlicy szkolnej

OGŁOSZENIE  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ!


Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w  szkole ze względu na czas pracy ich rodziców
lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych
oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej

w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.


Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców /prawnych opiekunów kierowane do dyrektora szkoły w terminie do 31 sierpnia 2017.

PODANIE