Gimnazjum nr 2  im. Jana Pawła II  we Wschowie

Start

PEDAGODZY ZAPRASZAJĄ - Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów na spotkanie, które odbędzie się w środę 16 grudnia 2015 r. o godz. 16.15 w świetlicy szkolnej. Tematem spotkania będą "Dopalacze - nowe narkotyki" (A. Gierus, J. Ograbek)

SPRAWDZILI SWÓJ NIEMIECKI, PISZĄC DYKTANDO - 4 grudnia 2015 roku ponad 450 uczniów lubuskich szkół zmierzyło się w III Otwartym Zielonogórskim Dyktandzie z Języka Niemieckiego. Organizatorem był Uniwersytet Zielonogórski oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturowe Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze.  Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objął konsul generalny Niemiec we Wrocławiu.
Dyktando odbyło się w czterech kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Podczas tegorocznej edycji dyktanda gimnazjaliści zmierzyli się z tekstem o tematyce świątecznej, w którym należało uzupełnić brakujące fragmenty. - Teksty, podobnie jak język niemiecki nie należą do najłatwiejszych – mówił profesor Paweł Zimniak, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UZ, - ale w regionie położonym na polsko-niemieckim pograniczu jego znajomość jest praktycznie niezbędna. A skoro zmierzyliście się z dyktandem, oznacza to, że pewnie odkryliście w sobie pasje do tego języka.
Również uczniowie wschowskich gimnazjów postanowili sprawdzić swój niemiecki i przystąpili do tegorocznego dyktanda. Najlepszy wśród wschowskich gimnazjalistów okazał się Michał Kierul, uczeń Gimnazjum nr 2 we Wschowie, który zajął 30 miejsce na 144 zgłoszonych gimnazjalistów. (J. Ocieczek)

TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2015 - Od poniedziałku 23 listopada do piątku 27 listopada uczniowie Gimnazjum nr 2  im. Jana Pawła II wzięli udział w Tygodniu Języków Obcych. Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie naszym uczniom tradycji, kultury oraz zwyczajów krajów europejskich w ciekawy sposób. Podczas tego tygodnia uczniowie mieli okazję do zaprezentowania nie tylko swojej wiedzy, ale również swoich talentów wokalnych, kulinarnych, i plastycznych.
Zabawa polegała na tym, że każda klasa losowała jeden kraj Unii Europejskiej i ten kraj podczas Tygodnia Języków Obcych reprezentowała.  Pierwszego dnia uczniowie mieli za zadanie przebrać się w barwy wybranego kraju, co zostało ocenione przez komisję Samorządu Uczniowskiego. Mogli oni również obejrzeć wystawę plakatów promujących naukę języków obcych przygotowanych przez uczniów poszczególnych klas. We wtorek, na każdej przerwie można było oglądać i wysłuchać prezentacji na temat różnych krajów europejskich, które uczniowie wcześniej w grupach opracowali. Dzięki temu, mogliśmy dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat wybranych krajów europejskich. W środę na długiej przerwie odbyła się prezentacja tradycyjnych dań kulinarnych z poszczególnych krajów. Komisja, oraz uczniowie mogli spróbować tradycyjnych dań z: Włoch, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, czy Francji. Uczniowie wykazali się tutaj ogromną kreatywnością jeżeli chodzi o smaki, oraz samą prezentację swojego stoiska. W czwartek przedstawiciele klas wzięli udział w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, podczas których mogli wykazać się swoją wiedzą odpowiadając na pytania dotyczące obu krajów. Podczas ostatniego dnia Tygodnia Języków Obcych uczniowie wzięli udział w Karaoke Piosenki Obcojęzycznej. Wszyscy chętni mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne, wykonując wybrany utwór w wersji obcojęzycznej. W trakcie przerw mieliśmy okazję podziwiać występy indywidualne, oraz klasowe. Mamy nadzieję, że poza nabywaniem  wiedzy o krajach europejskich, uczniowie miło spędzili czas podczas Tygodnia Języków Obcych. To jak dobrze bawiliśmy się, można zobaczyć na zamieszczonych w galerii zdjęciach. Wyniki konkursów wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych:

j.angielski:
2b - Julia Płociniczak - 25/25 pkt.
2b - Gabriela Szabat - 24/25 pkt.
3g - Magdalena Krysa - 23/25 pkt.

j.niemiecki:
2b - Dagmara Pietrzak - 13 pkt
2c - Aleksandra Galon, Sandra Milnikel - 11 pkt.
3g - Natalia Szymlet, Marcin Somski - 10 pkt.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za wspaniałą zabawę i zaangażowanie podczas całego Tygodnia Języków Obcych. (N. Grabarska)

OLIMPIADA MATEMATYCZNA GIMNAZJALISTÓW - 24 września 2015 roku w naszym gimnazjum odbyła się Olimpiada Matematyczna, w której udział wzięli uczniowie klas drugich i trzecich. Komitet organizacyjny ogłosił 2 grudnia listę uczniów z całej Polski, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu. Wśród nich znalazł się również uczeń naszej szkoły- Michał Kierul z klasy 2b.
Warto nadmienić, że Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (OMG) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMG zyskują solidne podstawy do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadgimnazjalnym - jedynym konkursem matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce. Przywileje te - ustalane przez senaty poszczególnych szkół wyższych - dotyczą wielu kierunków, nawet tych, nie związanych bezpośrednio z matematyką. Również finalistom i laureatom OMG przysługują uprawnienia przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej oraz przy egzaminie gimnazjalnym. Konkurs jest trójstopniowy.
Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: testowej i korespondencyjnej. Część testowa odbywa się w szkole uczestnika w terminie ogłoszonym przez Komitet Główny OMG. Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych, z których łącznie może zdobyć 15 punktów. Każde pytanie składa się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część może być prawdziwa, a część fałszywa. Zadaniem uczestnika jest rozstrzygnięcie i zaznaczenie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Uczeń musi wykazać się dużą wiedzą, często wykraczająca poza podstawę programową gimnazjum, aby otrzymać punkt za poprawne podanie odpowiedzi we wszystkich trzech przypadkach. Michał zdobył 13 punktów na 15 punktów.
Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu dowolnej liczby ogłoszonych przez organizatorów zadań oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora, który przesyła prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMG. Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania.
Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMG. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych. Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania.
W oparciu o wyniki zawodów trzeciego stopnia Komitet Główny OMG ustala listę laureatów, a także kwalifikuje na tygodniowe Obozy Naukowe OMG oraz Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.
Życzymy Michałowi powodzenia w drugim etapie, który odbędzie się 16 stycznia 2016 roku oraz zakwalifikowania się do ostatniego etapu i zdobycia zaszczytnego tytułu laureata. (M.Marciniak)

PODWÓJNE ZWYCIĘSTWO W I ZS - 18 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w turnieju zorganizowanym przez panią Beatę Wasyliszyn i pana Marka Jarosza, nauczycieli I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. W ramach turnieju przedstawiciele klas trzecich mieli możliwość zagrania w grę edukacyjną JOBO. Gra powstała w ramach polsko-niemieckiej współpracy I Zespołu Szkół oraz PPC Schule w Limburgu i ma służyć  zwiększeniu orientacji zawodowej młodych ludzi.
W auli w I ZS grało jednocześnie 7 zespołów, w skład których wchodzili przedstawiciele Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie, Gimnazjum Językowego we Wschowie oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Schlichtyngowej. W rozgrywkach uczestniczyło 30 gimnazjalistów z 10 klas. Najlepsi okazali się uczniowie klasy 3e z „Zaciszówki”  (Dominik Faliszewski, Edyta Podgórska i Agnieszka Walachowska), którzy zdobyli 61 punktów zespołowo. Drugie miejsce przypadło uczniom klasy 3b z Gimnazjum w Szlichtyngowej. Trzecie miejsce na podium przypadło klasie 3b z naszego gimnazjum. Zespół w składzie: Jakub Bierwidis, Paulina Filipowska i Monika Tymczyszyn zdobył 52 punkty.
Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Wschowie oraz I Zespół Szkół. Ponadto organizatorzy przekazali naszej szkole trzy gry JOBO, które można wykorzystać na lekcjach wychowawczych.

Szczegółowe wyniki naszych uczniów prezentują się następująco:
Klasa 3e (Dominik Faliszewski, Edyta Podgórska, Agnieszka Walachowska) – 61 pkt.
Klasa 3b (Jakub Bierwidis, Paulina Filipowska, Monika Tymczyszyn) – 52 pkt.
Klasa 3c (Damian Maćkowiak, Mateusz Perek, Maja Wrąbel) – 51 pkt.
Klasa 3f (Mikołaj Nowak, Adrianna Mania, Kamila Wojtyla) – 48 pkt.
Klasa 3d (Dawid Król, Kacper Kosiński, Dawid Skorupiński) – 41 pkt.
Klasa 3a (Aleksandra Kołuda, Emil Mrówczyński, Klaudia Pawlus) – 39 pkt.

Gratuluję serdecznie uczniom osiągniętych wyników i zachęcam wszystkich do zagrania w grę JOBO. Ponadto dziękuję redakcji zw.pl oraz panu Aleksandrowi Ziemek za udostępnienie zdjęć z turnieju. (J. Ocieczek)